Τηλεμετρία

29 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, με θέμα την πορεία υλοποίησης της Πράξης: «Έργα Εκσυγχρονισμού, Εξοικονόμηση Νερού και Ενέργειας των Δικτύων Άρδευσης του ΤΟΕΒ […]
30 Μαΐου 2023

Περίληψη διακήρυξης Προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης Προμήθειας – 66ΦΠ4653ΠΓ-ΚΘΠ