×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Ιστορικό του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Από πολύ παλαιά χρόνια τα νερά που πηγάζουν στην αρδευτική περιοχή του Οργανισμού χρησιμοποιούνταν για την άρδευση λαχανικών, μωρεόδενδρων, τριφυλλιού, αμπελιών κλπ και είχε κατασκευαστεί εμπειρικά από τους γεωργούς ένα δίκτυο διωρύγων και αρδευτικών αυλακών.

Γραπτά και επίσημα στοιχεία για τις γεωργικές συνθήκες και τις αρδεύσεις στην περιοχή της Νάουσας έχουμε μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, από το 1913 από την δημοσιευθείσα στο γεωργικό δελτίο του τότε Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μελέτη «Η ΝΑΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» οικονομολογική μελέτη της γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι την περίοδο εκείνη αρδεύονταν κατά το καλοκαίρι στην περιοχή Ναούσης 400-500 Τουρκικά στρέμματα (660-800 Ελληνικά δεκαδικά) ημερήσια και τα πλεονάζοντα νερά από την άρδευση κατέρχονταν στην πεδιάδα και τελικά το περισσευούμενο νερό της Αράπιτσας εκχύνονταν στην λίμνη των Γιαννιτσών.

Δουλείες ύδατος, δικαστικές και αγρονομικές αποφάσεις καθώς και έθιμα και συμφωνίες είχαν διαμορφώσει μέχρι το 1954 μία παραδεκτή και σταθερή ισορροπία στις αρδεύσεις και στην κατανομή του νερού. Από την προπολεμική περίοδο του 1940 την δενδροκομική πρόοδο της Νάουσας μιμήθηκαν και ακολούθησαν και οι κάτοικοι των γύρω συνοικισμών και μετέπειτα όλης της πεδινής περιοχής.

Σήμερα η περιοχή αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ περιλαμβάνει τα Αγροκτήματα: Αγρόκτημα Νάουσας (37.553 στρ.), Αγρόκτημα Στενημάχου (12.464 στρ.) και Αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου (12.283 στρ.). Με Συνολική έκταση 62.300 στρέμματα και Αρδευόμενη έκταση 18.610 στρέμματα. Περιλαμβάνει τις εκτάσεις των διανομών του πρώην Υπουργείου Γεωργίας των αγροκτημάτων, καθώς και όμορες εκτάσεις, οι οποίες σήμερα εξυπηρετούνται ως προς τις αρδευτικές ανάγκες από τον ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας.

Ο Τ.Ο.Ε.Β τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αρμοδιότητάς του, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, την εξοικονόμηση υδατικών και ενεργειακών πόρων και κατ' επέκταση, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στις πιο πρόσφατες και σημαντικές δράσεις του Τ.Ο.Ε.Β., συγκαταλέγονται, η ολοκλήρωση του Master Plan αρδευτικών έργων του Τ.Ο.Ε.Β., το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δικτύων άρδευσής του, καθώς και η εν παραλλήλω εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση του συνόλου των αρδευτικών έργων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Επιπροσθέτως, είναι ήδη ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Πράξη με τίτλο «Έργα Εκσυγχρονισμού, Εξοικονόμηση Νερού και Ενέργειας των Δικτύων Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν.Ημαθίας», συνολικού προϋπολογισμού 8.845.058,52€.