Γεωργικές προειδοποιήσεις

2 Ιουνίου 2023

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Χρήση 2023   Κατά είδος καλλιέργειας
22 Αυγούστου 2022

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 19o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΑΝΑΡΣΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 20o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ […]
21 Απριλίου 2022

ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ-ΜΟΝΙΛΙΑ ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ-ΨΥΛΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ και ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ

11o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ 12o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΨΥΛΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 13o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΕΞΩΑΣΚΟΣ […]
5 Απριλίου 2022

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

9o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 10o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ  
23 Μαρτίου 2022

ΘΡΙΠΕΣ ΚΛΕΟΝΟΣ ΜΟΝΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

8o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΘΡΙΠΕΣ ΚΛΕΟΝΟΣ ΜΟΝΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
16 Μαρτίου 2022

ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ – ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

6o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 7o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
1 Μαρτίου 2022

ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ και ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

5o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 4o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ 3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
16 Φεβρουαρίου 2022
Προσβολή από Εξώασκο.

1 και 2 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ...

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ
17 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

52o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ