Γεωργικές προειδοποιήσεις

29 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

43o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
9 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ και ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ και ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ...

39o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 40o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021,ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 41o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ […]
6 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Cydia splendana Hόbner, Lepidoptera: Tortricidae δευτερευόντως Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της ορεινής Πιερίας, […]
7 Ιουνίου 2021

ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ KAI ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Prays oleae Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae) • Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Παύλο, στην Όλυνθο, στον Άγιο Μάμα και στη Νέα Τένεδο, εκτιμάται […]
31 Μαΐου 2021

29o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021,ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ 2 ΕΛΙΑΣ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni) • Οι κατά τόπους βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν […]
27 Μαΐου 2021

28o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae) • Σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας, ξεκίνησε η 2η […]
26 Μαΐου 2021

27o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΑΝΑΡΣΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ

Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης της Ανάρσιας (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και του Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: […]
20 Μαΐου 2021

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ και ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Prays oleae Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae) • Από τα δεδομένα των παγίδων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο το χρονικό […]
17 Μαΐου 2021

24o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ...

ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ- ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Rhagoletis cerasi Loew, Diptera: Tephritidae) • Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές. • […]