Γεωργικές προειδοποιήσεις

19 Οκτωβρίου 2021

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ

51o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ
17 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

50o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2018/06/m.html  
27 Αυγούστου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

49o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021,ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ 3 ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 48o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ 3 ΠΕΔΙΝΕΣ 45o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, […]
16 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΠΕΔΙΝΕΣ

47o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΠΕΔΙΝΕΣ
12 Αυγούστου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

46o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
5 Αυγούστου 2021

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ / ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

44o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ 3 ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
9 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ και ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ και ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ...

39o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 40o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021,ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ 41o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ […]
6 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Cydia splendana Hόbner, Lepidoptera: Tortricidae δευτερευόντως Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της ορεινής Πιερίας, […]
7 Ιουνίου 2021

ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ KAI ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Prays oleae Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae) • Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Παύλο, στην Όλυνθο, στον Άγιο Μάμα και στη Νέα Τένεδο, εκτιμάται […]