Έργα

Τοποθεσία Γεώτρησης ΜΠΑΛΤΑΝΕΤΟ

Τοποθεσία Γεώτρησης ΜΠΑΛΤΑΝΕΤΟ

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο που αγόρασε το 1991 ο Οργανισμός από τον κ. Αργύρη Σαρκατζή (πατέρα της ΦΑΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΘΩΜΑ ΦΡΑΓΓΗ), η ΙΙα Περιφ.Δ.Ε.Β έκανε ανόρυξη και εξοπλισμό γεώτρησης που στην συνέχεια παρέδωσε για χρήση και λειτουργία στον ΤΟΕΒ Νάουσας.

Συμβόλαιο Αγοράς

Πρακτικό παραλαβής            ΔΕΗ πρώτη σύνδεση            ΕΜΣΥ      Πιστοποιητικό Ανάλυσης νερού