Εξώασκος

16 Φεβρουαρίου 2022
Προσβολή από Εξώασκο.

1 και 2 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ...

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ