Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ΡΑΜΝΙΣΤΑ Τσιτλακίδη – Χατζηπέτρου