Ενημέρωση για διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρική οδό Νάουσας-ΣΣΝ