Χωρίς κατηγορία

5 Απριλίου 2022

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

9o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 10o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ