×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

ΕΔΚ WaterGate ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02865

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Παρέμβαση
Παρέμβαση ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά)
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την ορθολογική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων προς άρδευση υδατικών πόρων, μέσω της παρακολούθησης, εκτίμησης και του βέλτιστου προγραμματισμού των αρδεύσεων σε επίπεδο αγρού και συλλογικού αρδευτικού δικτύου.
Proposal Title (Αγγλικά)
Implementation of innovative technologies for the rational management of water resources used for irrigation through the monitoring, assessment and optimal planning of irrigation at field and collective irrigation network level.
Ακρωνύμιο Πρότασης
(Proposal Acronym)
WaterGate
Διάρκεια (μήνες)
30
Τομέας προτεραιότητας
(Θεματικός Τομέας)
Τομέας 3–ΑΓΡ: Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιοχή
(Θεματικός Υποτομέας)
3.2 Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
Προτεραιότητα
3.2.2 Συστήματα και τεχνολογίες για ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.
Κατηγοριοποίηση Horizon 2020
Water management (ID: 31048785)
Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά)
Η έλλειψη νερού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον γεγονός και κρίνονται επιτακτικές όλες οι ενέργειες και οι εφαρμογές που θα οδηγήσουν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του. Τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα δέχονται τεράστιες πιέσεις από τον τομέα της γεωργίας και από τις προοδευτικά σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, περιπλέκοντας έτσι, την ήδη απαιτητική δουλειά των διαχειριστικών αρχών του νερού, για την προστασία και τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης τους. Το έργο WaterGate φιλοδοξεί στη δημιουργία ενός πρότυπου για τα ελληνικά δεδομένα συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των χρησιμοποιούμενων προς άρδευση υδατικών πόρων μέσω της οργάνωσης όλης της αρδευτικής διαδικασίας, που θα επιτυγχάνεται με την εκτίμηση των πραγματικών αρδευτικών αναγκών ανά ημέρα, μήνα και καλλιεργητική περίοδο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής WaterGate που μεταφράζονται σε προγραμματισμό όλης της αρδευτικής διαδικασίας και συστάσεις  άρδευσης για τους αρδευόμενους αγρούς, θα διαχειριστούν οι φορείς διαχείρισης υδάτων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την απόληψη νερού από επιφανειακά ή υπόγεια υδατικά σώματα και τη διάθεσή του στα αρδευτικά δίκτυα, αλλά και οι παραγωγοί για την κατάστρωση της αρδευτικής τους πρακτικής. Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος αναμένεται να οδηγήσει, μεταξύ των άλλων και στην εφαρμογή – υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών άρδευσης.