×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

με αριθμό 01/15-02-2019 συνεδρίασης  της  Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης 

Στη Νάουσα και στην αίθουσα των γραφείων του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλη, σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη/αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 52/24-01-2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα  :

  1. Έγκριση Απογραφής, Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2018».
  2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2019.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2019 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2019.
  4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου & για συμμετοχή σε Ενεργειακή Κοινότητα.
  5. Δικαστικές διεκδικήσεις – εξουσιοδότηση Δ.Σ.
  6. Διοικητικός απολογισμός -  Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Στη συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έχει σταλεί αρμόδια, είναι παρόντες εκπρόσωποι της εποπτεύουσας υπηρεσίας κ.κ. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας και Μαυρίδης Γεώργιος Γεωπόνος ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας, ο Διευθυντής του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, η Γραμματέας κ. Κυριακίδου Βαρβάρα και ο Γεωργοτεχνίτης κ. Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες Πενήντα ένας (51) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1) Θεοδοσιάδης Γεώργιος 2) Καρβουνιάρης Δημήτριος ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Τσίλκος Στέργιος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο εισηγείται στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ...............................