×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Εναρξη Αρδευτικής Περιόδου 2019

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι : Σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης,  1) ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ όσοι κτηματίες μέλη, έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό από την οικονομική χρήση του 2018 ή και παλαιότερη και δεν φρόντισαν να κάνουν ρύθμιση ή δεν έχουν τηρήσει την ρύθμιση που έκαναν. 2) Ο καθαρισμός και όλη γενικά η συντήρηση των αυλακιών (αρδευτικών και στραγγιστικών) γίνεται με ευθύνη και φροντίδα των παρακείμενων ιδιοκτητών και θα πρέπει να τους έχουν καθαρούς και απαλλαγμένους από κάθε βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 3) Το ίδιο ισχύει και για τις υδροληψίες (βάνες) του κλειστού δικτύου, για τις οποίες οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συντήρηση, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τους.

Σε περίπτωση που παραμένουν ακαθάριστα κάποια αυλάκια, ο Οργανισμός θα τα καθαρίσει με δικά του συνεργεία και θα χρεώσει στους ιδιοκτήτες (σύμφωνα με τον Κ.Α.) το διπλάσιο της δαπάνης που θα απαιτηθεί.

Ενόψει λοιπόν της νέας αρδευτικής περιόδου που αρχίζει την 2α Μαΐου 2019, παρακαλούνται οι κτηματίες να ταχτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό και να έχουν τα αυλάκια και τις υδροληψίες τους, σε άψογη λειτουργική κατάσταση διότι ο Οργανισμός χωρίς άλλη προειδοποίηση θα τροφοδοτεί ή θα διακόπτει την τροφοδοσία των δικτύων με νερό για τις αρδευτικές ή ραντιστικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Παπαδόπουλος Κων/νος

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

** Αρ.61 παρ. 6 ν.2358/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρ.66 παρ. 7 του ν.4546/2018 και ισχύει:

«Οι υπερήμεροι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, οφειλέτες των Οργανισμών της παραγράφου 1, οφείλουν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς αυτούς ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής αυτών σε δόσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης [δηλαδή μέχρι 12.06.2019 καθώς ο νόμος δημοσιεύτηκε 12.06.2018]. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι οικείοι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των υπερήμερων οφειλετών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4.»