×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Πρόταση του ΤΟΕΒ Νάουσας για το ΠΑΑ 2014-2020

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, ο Πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος με τον Διευθυντή του Οργανισμού κ. Μπλιάτκα Θωμά, επισκέφτηκαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατέθεσαν την με αριθμό πρωτοκόλλου 755/269/15-10-2018 πρόταση του Οργανισμού για το πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.

Σας υποβάλουμε συνημμένο φάκελο στοιχείων για την τεκμηρίωση της ωριμότητας της πράξης με τίτλο «Έργα Εκσυγχρονισμού, Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας των Δικτύων Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας», που προτείνουμε να προταθεί προς χρηματοδότηση από την υπηρεσία σας, στο πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Κωδ. Πρόσκλησης ΕΥΔ ΠΑΑ 4.3.1.: υπ΄αριθμ. 3310/23-4-2018 Απόφαση Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχ/σης Κοιν.Πόρων με  ΑΔΑ: 6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ, όπως έχει τροποποιηθεί ως προς τη διάρκεια υποβολής προτάσεων με την υπ΄ αριθμ. 6735/1-8-2018 Απόφαση με ΑΔΑ: Ω1ΔΤ4653ΠΓ-6Α2).

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους:

Υποέργα

Π/Υ

χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Π/Υ

με ΦΠΑ 24%

1

Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας

924.640,19

221.913,65

1.146.553,84

2

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση αρδευτικών αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής διαρροών και καταναλώσεων

4.906.575,00

1.177.578,00

6.084.153,00

3

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 kWp για Net Metering

133.000,00

31.920,00

164.920,00

4

Επίβλεψη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

52.882,00

0,00

52.882,00

5

Δαπάνη Σύνδεση Φ/Β Πάρκου Net Metering με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

20.000,00

4.800,00

24.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.037.097,19

1.436.211,65

7.473.308,84

 

Για το σύνολο των προτεινόμενων υποέργων έχουν εκπονηθεί, εγκριθεί και παραληφθεί οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και σχέδια και έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών (ΠΠΔ, Δασαρχείου, Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δήμος, ΔΑΟΚ κλπ) .

Επίσης, έχουν εκπονηθεί και θεωρηθεί αρμοδίως από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας οι υποστηρικτικές μελέτες, όπως η μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος, η γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη και η μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας.

Αναλυτικά οι μελέτες, οι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που έχουν ληφθεί προσκομίζονται ηλεκτρονικά στο συνημμένο cd.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες και ευελπιστούμε στην υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΑΑ 2014-2020 (Δράση 4.3.1) και στη μετέπειτα υποστήριξης υλοποίησης  της προτεινόμενης πράξης.

 

Μετά την συνάντηση αυτή, επισκευθηκαν την Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Λαχαναγορών Ελλάδος κ. Μιχάλη Μυτιληνάκη