×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Σχετικά με τους ελέγχους χρήσης υδάτων γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για το 2018

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αλεξάνδρα Γκόσιου

Δομοκού 5 Αθήνα 10445, 

τηλ.: 210 - 8802363, εσωτ.: 3763, 

fax: 210 - 8802372 

e-mail: alexandra.gkosiou@opekepe.gr

  
Αθήνα 11/9/2018 
Αρ. πρωτ.: 67299
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ:
1. Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
- Περιφερειακές Δ/νσεις
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γρ. Υπουργού κ. Σ. Αραχωβίτη
- Γρ. Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη
- Γρ. Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη
- Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αμαλιάδος 17 Αθήνα 115 23

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι χρήσης υδάτων γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για το 2018

Στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στο http://www.opekepe.gr/applications.asp ή http://wuc.opekepe.gr, λειτουργεί από το 2013 εφαρμογή για την τήρηση των διαδικασιών χρήσης υδάτων, γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Στην εφαρμογή αυτή, οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (εφ' εξής ΟΕΒ) μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία έως 20 οφειλετών τους, που συστηματικά και αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1306/2013, την Υ.Α. 1791/74062/2.7.2015, το υπ' αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ' αριθ. 58953/9.8.2018 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καταχώρηση για το 2018 από τους ΟΕΒ μπορεί να ξεκινήσει από τις 12 Σεπτεμβρίου 2018 και πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 5 Οκτωβρίου 2018. Εκτός από τον ΑΦΜ των καταγγελλόμενων γεωργών, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους. Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, θα πρέπει να γίνεται οριστικοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ΟΕΒ που έχουν ήδη πρόσβαση στην εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς με τους οποίους έγινε καταχώρηση σε προηγούμενο έτος. Όσοι ΟΕΒ δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να τους προμηθευτούν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης, πρέπει να αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γραπτώς τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο υπευθύνου καταχώρησης, τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, η Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει κλειδάριθμο ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΕΒ. Ακολούθως, οι υπεύθυνοι καταχώρησης εισέρχονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο και ορίζουν δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχουν εφ' εξής πρόσβαση στην εφαρμογή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Σχετικά με τους ελέγχους χρήσης υδάτων γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για το 2018