×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Γενική Συνέλευση για εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/2021

Γενικής Συνελεύσεως Αντιπροσώπων του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα σήμερα την 09η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. και στην αίθουσα του Οργανισμού, μετά από προσωπική πρόσκληση που μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, συγκεντρωθήκαμε οι αντιπρόσωποι που αποτελούμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος : Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ενός αντιπροσώπου μας στον ΓΟΕΒ.

Στη συνέλευση δεν είναι παρόντες εκπρόσωποι της αρμόδιας Υπηρεσίας εποπτείας μας από την Π.Ε. Ημαθίας, παρότι έχουν κληθεί.

Σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση ορίζει πρόεδρό της τον κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη του Κωνσταντίνου και ως εφορευτική επιτροπή: τον κ. Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου πρακτικογράφο, τον κ. Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου α΄ ψηφολέκτη και τον κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Στεργίου β΄ ψηφολέκτη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται απαρτία του σώματος σύμφωνα με το καταστατικό αφού σε σύνολο 67 (εξήντα επτά) αντιπροσώπων είναι παρόντες πενήντα εννέα (59), ως εμφανίζονται στο παρουσιολόγιο που είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του πρακτικού.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μόνου θέματος : «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπου στον ΓΟΕΒ», Κληθήκαμε σήμερα να εκλέξουμε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και του αντιπροσώπου μας στον ΓΟΕΒ για την τετραετία 2021-2025 και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν συνταχθεί κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις δηλώσεις υποψηφιότητας που έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό.

Αφού τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στις 21:30 όπως από την αρχή ορίσθηκε, στη συνέχεια γίνεται το διάλεγμα και η μονογραφή των ψηφοδελτίων και η επιτροπή συντάσσει πίνακα διαλογής. Τα αποτελέσματα είναι : Ψήφισαν 59, Έγκυρα ψηφοδέλτια 58, Άκυρα __0__ και Λευκά __1__.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου Ψήφοι : 44
2. Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου Ψήφοι : 42
3. Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα Ψήφοι : 43
4. Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη Ψήφοι : 37
5. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου Ψήφοι : 47
6. Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου Ψήφοι : 6
7. Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη Ψήφοι : 45
8. Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου Ψήφοι : 49
9. Χατζηανέστης Σταύρος του Νικολάου Ψήφοι : 13

Κατά συνέπεια εκλέγονται τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οι :

1. Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου
2. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου
3. Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη
4. Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
5. Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
6. Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
7. Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη

και αναπληρωματικά μέλη οι :

1. Χατζηανέστης Σταύρος του Νικολάου
2. Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
   

Για Αντιπρόσωπο στον ΓΟΕΒ, έλαβαν σταυρούς προτίμησης όπως αναγράφονται στον παρακάτω αλφαβητικό πίνακα :

1. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου Ψήφοι : 39
2. Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη Ψήφοι : 7

Κατά συνέπεια εκλέγεται τακτικό μέλος ως αντιπρόσωπός μας στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ο :

1. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου

και αναπληρωματικό μέλος ο :

1. Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη

όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2021.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου, Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλος Ιωάννης του Στεργίου και ακόμη τρία από τα παρόντα μέλη : Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη, Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη και Ράπτης Στέργιος του Δημητρίου.