×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2021 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 19 ατόμων, για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και τα Π.Δ.499/75, 999/80 & 329/80, για τις παρακάτω ειδικότητες :

Ειδικότητα

Άτομα

Χρονική Διάρκεια

1.       Επόπτες Υδρονομέων Υ.Ε.

1

5-6 μήνες

2.       Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης Υ.Ε.

6

4-6 μήνες

3.       Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου Υ.Ε.

1

4-6 μήνες

4.       Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου Υ.Ε.

2

4-6 μήνες

5.       Τροφοδότες – Υδροχωριστές Υ.Ε.

2

4-6 μήνες

6.       Εργάτες ανειδίκευτοι Υ.Ε.

7

3-5 μήνες

Η διάρκεια της απασχόλησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών και γενικά τις ανάγκες του Οργανισμού, και γι’ αυτό μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες με ημερομηνία λήξης την 31-12-2021. Εάν οι ανάγκες του Οργανισμού καλυφθούν με την πρόσληψη μέρους μόνο του παραπάνω προσωπικού, διατηρείται το δικαίωμα μη πρόσληψης του υπολοίπου επιλεγέντος προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική λεπτομερή ανακοίνωση μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Οργανισμού στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41-τηλ.2332022980 - Κον Μπλιάτκα Θωμά) στα οποία και θα υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τις ημέρες και ώρες των (Δευτέρα - Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 13.00).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :   

 

ΕΝΑΡΞΗ  : ΔΕΥΤΕΡΑ                     15/03/2021

ΛΗΞΗ       : ΠΕΜΠΤΗ                     01/04/2021

 

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.

 

                                                                                                       Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος