×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Πρόσκληση για Τοπικές Συνελεύσεις

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

  • Το Ν. 2040/92 Φ.Ε.Κ. 70/23-4-92 τεύχος Α’ άρθρο 7 παράγραφος 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2538/97 άρθρο 60 (ΦΕΚ 242) – και το 1102/22-04-2004 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ημαθίας.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού του Οργανισμού,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 16&17 του από 13-9-59 Β.Δ/τος & [άρθρο 2 του 195/1963 Ν.Δ.],
  • Την με αριθμό 091/02-09-2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

καλούμε

τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού :

  1. ΝΑΟΥΣΗΣ : Την 21η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης.
  2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου.
  3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 25η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας οι Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και θα λογίζονται ότι βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Όσοι από τα μέλη θέλουν να εκλεγούν Αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον Οργανισμό (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) έγγραφη αίτηση (Δήλωση) υποψηφιότητας με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Οι Δηλώσεις υποψηφιότητας τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από τα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν το αργότερο (8) οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Τοπικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΛΙΜΑΚΑ δικαιώματος ψήφου μελών του Τ.Ο.Ε.Β., Ν.2040/92 άρθρο 7, Φ.Ε.Κ. 70Α/23-4-92, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν2538/97 άρθρο 60 ΦΕΚ 242/1-12-1997.

Από     5    στρέμματα έως 20,             ψήφος 1

Από   20    στρέμματα έως 50,             ψήφοι 2

Από   50    στρέμματα και άνω,            ψήφοι 3

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των Τοπικών Συνελεύσεων κ.λ.π. παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες