×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

15o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2020, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ ΑΦΙΔΕΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ
(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)


• Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων σημειώθηκαν οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις.
• Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα.
• Η μέθοδος αυτή επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες (40 στρέμματα), σχετικά τετραγωνικού σχήματος. Δεν συνιστάται σε οπωρώνες μικρότερους των 10 στρεμμάτων. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.
• Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.
• Δώστε προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και αποφύγετε την εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.
• Πληροφορίες για την πορεία των πτήσεων του εντόμου και ενδεικτικές επεμβάσεις θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

ΑΦΙΔΕΣ ΜΗΛΙΑΣ
(Aphis pomi πράσινη αφίδα μηλιάς, Dysaphis plantaginea ρόδινη αφίδα μηλιάς)


• Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.
• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος 10 βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από 10 τυχαία δένδρα. Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα Aphis pomi ή πάνω από 2 άτομα Dysaphis plantaginea να γίνει επέμβαση με:
• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Acetamiprid (2), Azadirachtin (3), Deltamethrin (2), Fatty acid potassium salt (4), Flonicamid (3, μετά την άνθηση), Flupyradifurone (1), Lambda-Cyhalothrin (2), Paraffin oil (4), Pirimicarb (2), Plant oils/ Rape seed oil (3) Pyrethrins (3), Spirotetramat (2, μετά την πτώση των πετάλων), Sulfoxaflor Isoclast active (1-2, μετά την άνθηση), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (2, μετά την άνθηση).

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ
(Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae)


• Μετά την άνθηση το άκαρι μετακινείται στα φύλλα, όπου τρέφεται και ωοτοκεί.
• Συνιστάται εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.
• Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα / φύλλο να γίνει επέμβαση μετά την πτώση των πετάλων με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα.
• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Abamectin (2, όχι στην άνθηση), Acequinocyl (1, από την έναρξη της καρπόδεσης), Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (5), Bifenazate (1), Chlorantraniliprole + abamectin (2, μετά την άνθηση), Cyflumetofen (2), Etoxazole (1), Fatty acid potassium salt (4), Fenpyroximate (1), Hexythiazox (1), Milbemectin (2, μετά την πτώση των πετάλων), Paraffin oil (4), Spirodiclofen (1, από την έναρξη της καρπόδεσης), Tebufenpyrad (1).