×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου και ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ έπειτα από την με αριθμό 028/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 19 ατόμων, για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και τα Π.Δ.499/75, 999/80 & 329/80, για τις παρακάτω ειδικότητες :

Ειδικότητα - Κατηγορία

1.         Επόπτες Υδρονομέων  Υ.Ε.

2.         Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης  Υ.Ε.

3.         Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου  Υ.Ε.

4.         Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου Υ.Ε.

5.         Τροφοδότες – Υδροχωριστές

6.         Εργάτες ανειδίκευτοι  Υ.Ε.

Άτομα

1

6

1

2

2

7

Χρονική Διάρκεια

5-6 μήνες

4-6 μήνες

4-6 μήνες

4-6 μήνες

4-6 μήνες

3-5 μήνες

Η διάρκεια της απασχόλησης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών και γενικά τις ανάγκες του Οργανισμού, και γι’ αυτό μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες με ημερομηνία λήξης την 31-12-2020.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική λεπτομερή ανακοίνωση μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Οργανισμού στην Νάουσα (Ζαφειράκη 41-τηλ.2332022980 - Κον Μπλιάτκα Θωμά) στα οποία και θα υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τις ημέρες και ώρες των (Δευτέρα - Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 13.00).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :           

ΕΝΑΡΞΗ  : ΔΕΥΤΕΡΑ                              16/03/2020

ΛΗΞΗ       : ΤΕΤΑΡΤΗ                             01/04/2020

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.

                                                                                                                   Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11-12 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του Οργανισμού,  (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980,  κ.  Μπλιάτκα Θωμά).

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                        Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-11 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του Οργανισμού, (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980, κ.  Μπλιάτκα Θωμά).

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                         Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09-10 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του Οργανισμού, (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980, κ.  Μπλιάτκα Θωμά).

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                            Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για εργασίες συντήρησης των δικτύων του Οργανισμού.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του Οργανισμού,  (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980,  κ.  Μπλιάτκα Θωμά).

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                                         Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος