×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ και ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ και ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ...

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
(Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

• Η πτήση του εντόμου εμφανίζει μία κορυφή στις 7 Ιουλίου.

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Σκύδρας και της Νάουσας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 11-13 Ιουλίου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 14-18 Ιουλίου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
o 11-13 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.
o 14-18 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.
• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ) και έντομο (εχθρό) (Cydia funebrana ή Laspeyresia funebrana, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ):
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 2ης πτήσης στις 17-19 Ιουνίου όπως περιεγράφηκε στο προηγούμενο δελτίο (No 34/22 Ιουνίου 2021), παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά τις 6 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 9-11 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 12-14 Ιουλίου.

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ)
(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)
(Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Tortricidae)

• Η πτήση των εντόμων εμφανίζεται συνεχής, με αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 2-5 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 9-12 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13-16 Ιουλίου.
• Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).
• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ) και έντομο (εχθρό) (Anarsia lineatella/ΑΝΑΡΣΙΑ – Laspeyresia molesta/Grapholita molesta/ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ – Adoxophyes orana/ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ):

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
(Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

• Η πτήση του εντόμου εμφανίζει μία κορυφή στις 7 Ιουλίου.

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Σκύδρας και της Νάουσας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 11-13 Ιουλίου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 14-18 Ιουλίου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
o 11-13 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.
o 14-18 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.
• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ) και έντομο (εχθρό) (Cydia funebrana ή Laspeyresia funebrana, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ):
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 2ης πτήσης στις 17-19 Ιουνίου όπως περιεγράφηκε στο προηγούμενο δελτίο (No 34/22 Ιουνίου 2021), παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά τις 6 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 9-11 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 12-14 Ιουλίου.

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ)
(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)
(Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Tortricidae)

• Η πτήση των εντόμων εμφανίζεται συνεχής, με αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 2-5 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 9-12 Ιουλίου.
• Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13-16 Ιουλίου.
• Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).
• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ) και έντομο (εχθρό) (Anarsia lineatella/ΑΝΑΡΣΙΑ – Laspeyresia molesta/Grapholita molesta/ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ – Adoxophyes orana/ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ):

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx