×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Αρδευτικό έργο Ανατολικού Βερμίου Υψηλής Ζώνης Αράπιτσας

Η κατασκευή του άρχισε το 1979 και σταμάτησε το 2000 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. περιλαμβάνει 4 δεξαμενές εξισορρόπησης (Κουκούλι, Ισβόρια, Στενήμαχο και Μαντέμι), Τσιμεντένιες ορθογωνικές διώρυγες με τεχνικά διαχωρισμού (0Δ, 1Δ, 2Δ, 4Δ, 4Δα, 4Δα1 κλπ) και κλειστά αρδευτικά δίκτυα στις ευρύτερες περιοχές Στενημάχου, Κουτίχας, Σμίξης, Γαλατσιάνου, Παναγιωπούλας, Γάστρας, Μαντέμι, Μπαλτανέτο, Μηλίτσα, Χώρας νερό και Κουκούλι).

  1. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 1Δ : Κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 10.465 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της τις πηγές της Αράπιτσας και τέλος της την δεξαμενή στο «Κουκούλι», έχει χωρητικότητα για 800 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Είναι κεντρικός αγωγός που διαπερνά και υδροδοτεί τις περιοχές «Μηλίτσα», «Χώρας Νερό» και «Κουκούλι». Κατά την διαδρομή της και στην περιοχή μετά το άλσος του Αγίου Νικολάου δίδει με μια μικρότερης διατομής τσιμεντένια διώρυγα, παροχή στην περιοχή της «Μηλίτσας», συνεχίζοντας γίνεται κεφαλή υδροληψίας κλειστού αρδευτικού δικτύου που καλύπτει την περιοχή της «Κλεισούρας» με τον αγωγό 1Δ4, το ίδιο μετέπειτα για την περιοχή της «Λεπτοκαρυάς» με τον αγωγό 1Δ4α, το ίδιο για τις περιοχές «Αϊ Λιάς», «Μουσταφά», «Καραούλι» και «Άγιος Αθανάσιος» με τον αγωγό της 1Δ5, όμοια για την περιοχή «Μουτσιάρες» με τον αγωγό 1Δ5α και τέλος από την δεξαμενή στο «Κουκούλι» ξεκινούν τέσσερις αγωγοί που υδροδοτούν όλη την περιοχή του «Κάτω Κουκούλι» μέχρι και τον συνοικισμό της Στράντζας.
  2. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 2Δ.: Κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 7.350 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της τις πηγές της Αράπιτσας και τέλος της ένα χιλιόμετρο μετά την δεξαμενή «Στενημάχου», έχει χωρητικότητα για 600 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Είναι κεντρικός αγωγός που διαπερνά και υδροδοτεί τις περιοχές «Λαζαράσκα - Δαλαμάρι», «Ισμαήλ - Παλιοκαλιά» και «Στενήμαχο». Κατά την διαδρομή της και στην περιοχή μετά το άλσος του Αγίου Νικολάου δίδει με μια μικρότερης διατομής τσιμεντένια διώρυγα την 2Δα, παροχή με άντληση στην περιοχή «Δαλαμάρι», συνεχίζοντας γίνεται κεφαλή υδροληψίας (Φρεάτιο Βάντζη) κλειστού αρδευτικού δικτύου που καλύπτει τις περιοχές «Ισμαήλ έως φάρμα Λαναρά», με τον αγωγό «Ρούσσου», «Γαλατσιάνος» και «Σμίξη» με τον αγωγό 6Σ, το ίδιο μετέπειτα για την περιοχή της «Παλιοκαλιάς» και τέλος από την δεξαμενή στον «Στενήμαχο» ξεκινούν αγωγοί που υδροδοτούν όλη την περιοχή του «Στενημάχου» μέχρι και την περιοχή της «Κουτίχας» της Νάουσας, μετά την δεξαμενή συνεχίζει το δίκτυο και καλύπτει πάλι με μικρές γραμμές κλειστού δικτύου την περιοχή μετά την Κοινότητα Στενημάχου και μέχρι τα σύνορα του Τριλόφου. Η δεξαμενή στον «Στενήμαχο» είναι χωρητικότητας 25.000 κυβικών μέτρων νερού.
  3. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 4Δ. : Κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 8.830 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική και έχει δύο υδροληψίες, το φράγμα «Λαναρά» και την δεξαμενή στο φράγμα «Παπατάνου». Είναι κατασκευασμένη μέχρι και την υποπεριοχή «Καραγάτσι» από όπου ξεκινά κλειστό αρδευτικό δίκτυο που καλύπτει τμήμα της περιοχής «Τζουμέλα», «Φάρμα Λαναρά» και τμήμα περιοχής του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης (Κοπανού).
  4. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 4Δ1 : κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 1.480 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της το φράγμα «Παπατάνου» και τέλος της την δεξαμενή στην περιοχή «Καμάρα» από όπου αρδεύει περιοχές του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης (Κοπανού). Έχει χωρητικότητα 120 λίτρων και στην διαδρομή της αρδεύει τις περιοχές «Στύλος» και «Καμάρα» με τριτεύουσες μικρότερες διώρυγες.
  5. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 4Δ0 : κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 1.400 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της τις πηγές των «Ισβορίων» και τέλος της την δεξαμενή στην περιοχή «Πηγές Άτση» από όπου στην συνέχεια δια της 4Δ0΄ αρδεύει περιοχές του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης (Κοπανού). Έχει χωρητικότητα 400 λίτρων και στην διαδρομή της αρδεύει την περιοχή «Τσιφλίκι».
  6. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας 4Δα1 : κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση 900 στρεμμάτων, είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της τις πηγές των «Ισβορίων» και τέλος της το Ινστιτούτο φυλλοβόλων δένδρων από όπου στην συνέχεια με χωμάτινο αυλάκι αρδεύει το τμήμα από το Ινστιτούτο μέχρι και τις γραμμές του σιδηροδρόμου που βρίσκονται στον δρόμο για τα Μονόσπιτα. Στην διαδρομή της αρδεύει την περιοχή «Ισβόρια» και «Φυτωρίου».
  7. Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας Δ0 : κατασκευάστηκε από το έργο Ανατολικού Βερμίου για την άρδευση της περιοχής «Μπλάνα», είναι τσιμεντένια ορθογωνική με αρχή της τον ποταμό της Αράπιτσας από το κέντρο «Βαλταδώρου», χωρίζεται σε δύο σκέλη και τέλος του ενός σκέλους είναι το παλαιό κεραμοποιείο και τέλος του άλλου σκέλους ο δρόμος που συνδέει την Νάουσα με τον Άγιο Νικόλαο. Στην διαδρομή της αρδεύει την περιοχή «Μπλάνα».