ΣΑΝ ΖΟΖΕ

16 Μαρτίου 2022

ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ – ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

6o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 7o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ