Τσιμενταύλακας στην περιοχή “Νεκροταφείο” Νέας Στράντζας