ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΑ

12 Φεβρουαρίου 2021

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis) • Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο […]
11 Φεβρουαρίου 2021
Προσβολή από Εξώασκο.

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Taphrina deformans (Berk.)Tul.var. persicae) • Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με σταγόνα […]
10 Φεβρουαρίου 2021

Kατασκευή του Κλειστού Δικτύου Άρδευσης στην περιοχή “Στύλος-Καμάρα”

Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Ημαθίας Συνεχίζουμε το έργο μας για την ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών της Ημαθίας. Στο πλαίσιο αυτό, είχα σήμερα συνεργασία στο γραφείο μου, […]
5 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΦΒ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προέγκριση διακήρυξης του 3ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 Kwp ΓΙΑ NET METERING » της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ […]
20 Ιανουαρίου 2021

Παράταση θητείας του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – […]
18 Ιανουαρίου 2021

Αναστολή Τοπικών Συνελεύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη μας και το κοινωνικό σύνολο, και έχοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα ως προς τις συναθροίσεις με τα […]
18 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση για Τοπικές Συνελεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έχοντας υπόψη : Το Ν. 2040/92 Φ.Ε.Κ. 70/23-4-92 τεύχος Α’ άρθρο 7 παράγραφος 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2538/97 άρθρο 60 (ΦΕΚ 242) – […]
14 Δεκεμβρίου 2020

Αναβολή Τοπικών Συνελεύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη μας και το κοινωνικό σύνολο, και έχοντας υπόψη τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο […]
3 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2020, ΜΗΛΟΕΙΔΗ και ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Phytophthora spp.) • Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό […]