ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΑ

20 Απριλίου 2022

Ευχές Πάσχα

5 Απριλίου 2022

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

9o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 10o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ  
23 Μαρτίου 2022

ΘΡΙΠΕΣ ΚΛΕΟΝΟΣ ΜΟΝΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

8o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΘΡΙΠΕΣ ΚΛΕΟΝΟΣ ΜΟΝΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
22 Μαρτίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε […]
16 Μαρτίου 2022

ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ – ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

6o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 7o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
9 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού kai Διακηρύξεις Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

perilipsi anakoinoseon 2022 Προκήρυξη για Εποχιακό προσωπικό 2022 Διακήρυξη για προμήθεια Πετρελαίου και Βενζίνης 2022 Διακήρυξη για οικοδομικά υλικά 2022 Διακήρυξη για εκμίσθωση σκαπτικού μηχανήματος 2022 […]
1 Μαρτίου 2022

ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ και ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

5o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 4o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ 3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2022

Γενική Συνέλευση 2022

Στη Νάουσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλη, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη/αντιπρόσωποι της […]
16 Φεβρουαρίου 2022
Προσβολή από Εξώασκο.

1 και 2 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ...

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ