ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΑ

25 Ιουνίου 2018

29o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΜΗΛΙΑ...

29o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΣΑΝ ΖΟΖΕ ΜΗΛΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ΠΕΔΙΝΕΣ
20 Ιουνίου 2018

28o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΟΡΕΙΝΕΣ

28o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΟΡΕΙΝΕΣ
12 Ιουνίου 2018

27o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΟΝΙΛΙΑ...

27o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ
6 Ιουνίου 2018

26o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΨΥΛΛΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΜΗΛΙΑ...

26o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΨΥΛΛΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΜΗΛΙΑ ΠΕΔΙΝΕΣ
5 Ιουνίου 2018

25o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΩΙΔΙΟ

25o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΩΙΔΙΟ
30 Μαΐου 2018

24o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ 2 ΕΛΙΑΣ

24o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ 2 ΕΛΙΑΣ
25 Μαΐου 2018

23o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ...

23o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ
25 Μαΐου 2018

Μεταφορά αγωγού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην πηγή «Χώρας Νερό»

21 Μαΐου 2018

22o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ – ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

22o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ – ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ