ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΑ

11 Φεβρουαρίου 2020

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2020, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis) • Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο […]
19 Δεκεμβρίου 2019

Στις αρχές του νέου έτους η δημοπράτηση του μεγάλου έργου...

Δελτίο Τύπου από πολιτικό γραφείο Λάζαρου Τσαβδαρίδη: Tον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα για σημαντικά ζητήματα του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας και του ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου επισκέφθηκε εκ νέου […]
9 Δεκεμβρίου 2019

45o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Phytophthora spp.) ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) ΕΞΩΑΣΚΟΣ (Taphrina deformans (Berk.) Tul. var. persicae) ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ και ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ (Pseudomonas […]
3 Δεκεμβρίου 2019

44o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Phytophthora spp.) ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Venturia inequalis Cooke Wint.) ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Venturia pirina Aderhold) ΕΛΚΗ ΜΗΛΙΑΣ και ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Nectria galligena Bres., Botryophaeria spp.) […]
31 Οκτωβρίου 2019

43o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ  ΕΛΙΑΣ (Spilocaea oleagina (Castagne) Hughes) • Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε […]
10 Σεπτεμβρίου 2019

42o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της Ημαθίας και της Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 4η πτήση […]
23 Αυγούστου 2019

41o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) • Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης της Καρπόκαψας Μηλιάς, στις ορεινές και […]
20 Αυγούστου 2019

40o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019, ΑΜΠΕΛΙ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΠΕΔΙΝΕΣ

ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Lobesia botrana Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae) • Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης της Ευδεμίδας σε συνέχεια του δελτίου […]
13 Αυγούστου 2019

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ

Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης του Φυλλοδέτη, της Ανάρσιας και της Καρπόκαψας Ροδακινιάς σε συνέχεια του δελτίου No 34 / 25 […]