ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΑ

1 Μαρτίου 2021

5o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από […]
26 Φεβρουαρίου 2021

4o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. • […]
23 Φεβρουαρίου 2021
ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε […]
16 Φεβρουαρίου 2021

Τους χώρους κατασκευής των νέων αρδευτικών έργων στο Αγρόκτημα της...

Τους χώρους που θα κατασκευαστούν τα νέα αρδευτικά έργαστο Αγρόκτημα της Νάουσας, τα οποία αναμένεται να εξορθολογήσουν σημαντικά τη χρήση των υδάτινων πόρων, μεγιστοποιώντας παράλληλα την […]
15 Φεβρουαρίου 2021

Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης για τον Φωτοβολταικό σταθμό του ΤΟΕΒ...

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης του υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWP για Net Metering» της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση […]
12 Φεβρουαρίου 2021

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis) • Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο […]
11 Φεβρουαρίου 2021
Προσβολή από Εξώασκο.

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Taphrina deformans (Berk.)Tul.var. persicae) • Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με σταγόνα […]
10 Φεβρουαρίου 2021

Kατασκευή του Κλειστού Δικτύου Άρδευσης στην περιοχή “Στύλος-Καμάρα”

Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Ημαθίας Συνεχίζουμε το έργο μας για την ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών της Ημαθίας. Στο πλαίσιο αυτό, είχα σήμερα συνεργασία στο γραφείο μου, […]
5 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΦΒ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προέγκριση διακήρυξης του 3ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 Kwp ΓΙΑ NET METERING » της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ […]