Γενική Συνέλευση για εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου