ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΕΞ