Έναρξη συντήρησης αρδευτικών δικτύων αρδευτικής περιόδου 2019