Επίσκεψη στο ΥΠΑΑΤ για την προώθηση της πρότασης ένταξης έργων...