Παράταση έως την 30ή Οκτωβρίου στην επιβολή προστίμου 10 τοις...