Προγραμματισμός και προώθηση τεχνικών ζητημάτων με το ΥΠΑΑΤ