Καταστροφή και κλοπή εξοπλισμού στην Γεώτρηση της «Λάκκας»