Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης για τον Φωτοβολταικό σταθμό του ΤΟΕΒ...