Στις αρχές του νέου έτους η δημοπράτηση του μεγάλου έργου...